Thông tin báo chí

CAM KẾT HOÀN TIỀN 100% NẾU KHÔNG GIẢM KÍCH THƯỚC PHÌ ĐẠI (U XƠ) TIỀN LIỆT TUYẾN SAU 1 THÁNG SỬ DỤNG

Posted on

THỂ LỆ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH Tên thương nhân thực hiện chương trình: Công ty cổ phần Dược phẩm Hoa Việt Địa chỉ trụ sở chính: 124 Trường Chinh, Phủ Lý, Hà Nam Nhà máy sản xuất: Lô C9, KCN Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam Tên chương trình : “CAM KẾT HOÀN TIỀN 100% […]