Ung thư tiền liệt tuyến

Các Phương pháp chuẩn đoán bệnh ung thư tuyến tiền liệt

Posted on

– Kiểm tra trực tràng kỹ thuật số (DRE) – Kiểm tra này có thể được thực hiện bởi một bác sĩ. Sử dụng một ngón tay đeo găng để kiểm tra trực tràng, bác sỹ có thể cảm thấy một bướu thịt hoặc sự phát triển trong tuyến tiền liệt. – Xét nghiệm Kháng […]