Ung thư tiền liệt tuyến

Cách chăm sóc bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt

Posted on

Thời gian người bệnh ung thư tuyến tiền liệt ở bệnh viện và sau khi xuất viện, đều không tách rời khỏi sự chăm sóc của gia đình, vì trong điều trị ung thư đó là lực lượng rất quan trọng. Lúc chăm sóc, gia đình cố gắng làm được các điểm sau: – Ủng […]